.

โรงเรียนสหธาตุศึกษา 131 หมู่ 3 บ้านธาตุกลาง  ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150

Tel. 045 - 429431 : Fax 045 - 429432

 
 
นายจิโรจ คำแฝง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 

 

 

  หน้าหลัก    ������������������������������������ 
������������������������������������
 

ประวัติโรงเรียนสหธาตุศึกษา

      โรงเรียนสหธาตุศึกษาได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเมื่อพ.ศ.2518 โดยอาศัยหอประชุมโรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) เป็นห้องเรียนและมีครูใหญ่โรงเรียนสหธาตุสามัคคี คือนายลี ผดาวัลย์รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ปี? พ.ศ.2519 รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 3 ห้องเรียนจำนวน 1หลัง สร้างในที่ดินของกรมป่าไม้ที่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ทั้งหมด 125 ไร่มีครู- อาจารย์ ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจากกรมสามัญศึกษาจำนวน 3 รายโดยมีนายนำชัย  อภิรักษ์มนตรี รักษาการแทนครูใหญ่
       หลังจากนั้นโรงเรียนได้พัฒนาเรื่อยมาและเปลี่ยนผู้บริหารหลายคน ?ปี? พ.ศ.2536 โรงเรียนก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล (ปรับปรุง 29) จำนวน 1 หลัง ปี พ.ศ.2539 โรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) และได้รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุม- โรงอาหารแบบ 100/27 จำนวน 1หลัง โรงเรียนได้ร่วมกับผู้ปกครองและครู-อาจารย์โรงเรียนธาตุศึกษาจัดงานผ้าป่า สามัคคีเพื่อหารายได้ก่อสร้างพุทธสถานเพื่อประดิษฐ์สถานพระพุทธธาตุพระพุทธ รูปประจำโรงเรียนจำนวน 1หลัง ราคา 140,000 บาทและได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารและการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนจำนวน 10 เครื่อง นอกจากนี้ยังได้รับบริจาคอุปกรณ์ทางภาษา จำนวน 40 ชุด ปีพ.ศ.2545 ในวันที่ 16  ธันวาคม  2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้แต่งตั้งให้นายสุรพล  ภูสิธานันท์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสหธาตุศึกษา และในปัจจุบันท่านได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาส่วงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยนมศึกษา เขต 29

 
มีนาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 20 มีนาคม 2566
 
 

 
 
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.205.66.93
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,607,899
 

แนะแนวศึกษาต่อ

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตาสว่าง โรงเรียนในฝัน  

โครงการโรงเรียนในฝัน

ข้อมูลโรงเรียนในฝัน

ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ระบบ E-Leaning

 

 

 

 
 
 
โรงเรียนสหธาตุศึกษา
131 หมู่ 3 ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
Tel : 045 - 429431  Fax : 045 - 429432