.

 

โรงเรียนสหธาตุศึกษา ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150

 

Tel.045-846090, 045-846091 : Fax 045-846091 :

 
 
นายอรรถจิตร เกษน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนสหธาตุศึกษา
 
 

 

 

  หน้าหลัก    คีย์ลัด photoshop 
คีย์ลัด photoshop
 

คีย์ ลัดPhotoshop
 

สร้างรูปภาพใหม่
 Ctrl + N
Alt + Ctrl +N >> สร้างใหม่โดยใช้ค่าที่ตั้งไว้ล่าสุด
ปิดไฟล์รูปภาพที่เปิดอยู่
Ctrl +W >> ปิดเฉพาะไฟลที่กำลังใช้งาน
Ctrl + Shift + W >> ปิดรูปภาพทั้งหมด
ดูหน้าจองานถัดไปหรือก่อนหน้า
Ctrl + shift + Tab >> ดูหน้าจอถัดไป
Ctrl + Tab >> ดูหน้าจอก่อนหน้า
เรียกหน้าจอ Open เพื่อเปิดไฟล์รูปภาพ
Ctrl + O
เรียกหน้าจอ Open As
เพื่อเปิดไฟล์รูปภาพเป็นไฟล์รูปแบบอื่น

 Ctrl + Alt + O
แสดงหน้าจอคำสั่ง Page Setup
 Ctrl + Shift + P
แสดงหน้าจอ Preferences
Ctrl +K
Ctrl + Alt + K >> แสดงด้วยค่าที่ใช้ครั้งล่าสุด
แสดงหน้าจอคำสั่ง Print เพื่อพิมพ์รูปภาพ
Ctrl + P
แสดงหน้าจอ Print Option
เพื่อดูภาพก่อนพิมพ์

Ctrl + Alt + P
วางวัตถุที่ถูกก็อบปี้ไว้ (Paste)
 Ctrl + V
Ctrl + Shift + P >> วางลงบนขอบเขตที่กำหนด
ออกจากโปรแกรม (Quit)
Ctrl + Q
ย้อนกลับไปเป็นไฟล์ต้นฉบับ
(ยกเลิกการกระทำทั้งหมด)

 F12
บันทึกไฟล์ภาพ (Save)
Ctrl + S
บันทึกไฟล์ภาพในชื่อใหม่หรือฟอร์แมตอื่นๆ (Save As)
Ctrl + Shift + S
บันทึก
ไฟล์ภาพเมื่อนำไปใช้บนเว็บ

Ctrl + Alt + Shift + S
การปรับหน้าจอรูปภาพ
Ctrl + O >> ปรับให้พอดีกับหน้าจอ
Alt + Ctrl + O >>แสดงภาพเท่าขนาดจริง
ย่อ / ขยายขนาดภาพ (ขนาดหน้าจอยังคงเท่าเดิม)
Ctrl+ (+) >> ขยายภาพ
Ctrl + (-) >> ย่อภาพ
ย่อหรือขยายหน้าจอแสดงภาพทั้งหน้าจอ
Ctrl + Alt + (+) >> ขยาย
Ctrl + Alt + (-) >> ย่อ
เรียกใช้อุปกรณ์แว่นขยาย (Zoom) ชั่วคราว
แล้วใช้เม้าส์คลิก เพื่อย่อหรือขยายภาพ

Ctrl + Spacebar >> ขยาย
Alt+ Spacebar >> ย่อ
เลื่อนภาพขึ้นลงหรือซ้ายขวา ครั้งละ 1 หน้าจอ
PageUp >> เลื่อนขึ้น
Page Down >> เลื่อนลง
Ctrl + Page Up>> เลื่อนซ้าย
Ctrl + Page Down >> เลื่อนขวา
เลื่อนภาพไปทางซ้าย / ขวา ครั้งละ 10 พิกเซล
Ctrl + Shift + Page Down >> เลื่อนขวา
Ctrl + Shift + Page Up >> เลื่อนซ้าย
เลื่อนภาพขึ้น/ ลง ครั้งละ 10 พิกเซล
Shift + Page Up >> เลื่อนขึ้น

Shift +Page Down >> เลื่อนลง
เลื่อนภาพไปยังตำแหน่งอื่น ๆ
Home >> มุมซ้ายบนสุด
End >> มุมขวาล่างสุด
ปรับโหมดการแสดงหน้าจอโปรแกรมแบบต่าง ๆ
Fล็อก / ปลดล็อก เส้น Guides
Ctrl + Alt +;
แสดง / ซ่อน เส้นกริด หรือเส้น Guides
Ctrl + ' >> เส้นกริด

Ctrl
+ ; >> เส้น Guides
แสดง / ซ่อน ไม้บรรทัด
Ctrl + R
แสดง /
ซ่อน เส้น Path

Ctrl + Shift + H
เปลี่ยนเม้าส์เป็นเครื่องมือ Hand
ชั่วคราว

Spacebar
ก็อบปี้ส่วนที่เลือก เฉพาะในเลเยอร์ปัจจุบัน
(Copy)

Ctrl + C
ก็อบปี้ส่วนที่เลือกของทุกเลเยอร์เก็บไว้ในคลิปบอร์ด
(Copy Merged)

Ctrl + Shift + C
ตัวส่วนที่เลือกจากเลเยอร์ปัจจุบัน
เก็บไว้ในคลิปบอร์ด (Cut)

Ctrl + X
เปิดหน้าจอคำสั่ง Extract เพื่อแยกวัตถุออกจากฉากหลัง
Ctrl + Alt + X
ปรับรูปทรงของส่วนที่เลือกแบบอิสระ (Free Transform)
Ctrl + T
ปรับรูปทรงซ้ำอีกครั้ง
Ctrl+ Shift + T
การใช้ฟิลเตอร์
Ctrl + F >> ใช้ฟิลเตอร์เดิมซ้ำอีกครั้ง
Ctrl + Alt + F >> แสดงหน้าจอ Last Filter
Ctrl + Shift + F >> แสดงหน้าจอ Fade
แสดงหน้าจอคำสั่ง Liquify เพื่อทำภาพบิดเบี้ยว
Ctrl + Shift + X
แสดงหน้าจอคำสั่ง Pattern Maker เพื่อสร้างภาพลวดลาย
Ctrl + Alt + Shift + X
ย้อนขั้นตอนการทำงานด้วย History
Ctrl + Alt + Z >> ย้อนกลับ

Ctrl + Shift + Z >> เลื่อนไปข้างหน้า
ยกเลิกการกระทำขั้นตอนล่าสุด
Ctrl+ Z
ลบพื้นที่ที่ถูกเลือก
Backspace หรือ Delete
ยกเลิกการเลือก
Ctrl+ D
แสดงหน้าจอคำสั่ง Feather เพื่อกำหนดการฟุ้งกระจายของขอบ
Ctrl +Alt + D
สลับการเลือก
Ctrl + Shift + I
เลื่อนพื้นที่ที่ถูกเลือกไปในทิศทางต่าง ๆ
ลูกศรซ้าย (Lift) , ลูกศรขวา (Right) , ลูกศรบน (Up) ,
ลูกศรล่าง (Down) >> เลื่อนครั้งละ1 พิกเซล
Shift + ลูกศรซ้าย (Lift) , ลูกศรขวา (Right) , ลูกศรบน (Up) , ลูกศรล่าง (Down) >> เลื่อนครั้งละ 10 พิกเซล
เลื่อนเฉพาะกรอบไปในทิศทางต่าง ๆ

Ctrl+ ลูกศรซ้าย (Lift) , ลูกศรขวา (Right) , ลูกศรบน (Up) , ลูกศรล่าง (Down)
>> เลื่อนครั้งละ 1 พิกเซล
Ctrl + Shift + ลูกศรซ้าย (Lift) ,ลูกศรขวา (Right) , ลูกศรบน (Up) , ลูกศรล่าง (Down)>> เลื่อนครั้งละ 10 พิกเซล
เรียกใช้เครื่องมือสร้างการเลือกแบบ Path
A หรือ Shift + A : : : สลับเครื่องมือ Path และ Direct
เรียกใช้เครื่องมือวาดภาพ Paint Brush
B หรือ Shift + B : : : สลับเครื่องมือ Paintbrush และ Pencil
เรียกใช้เครื่องมือตัดภาพส่วนเกิน

CropC

ปรับเป็นสีมาตรฐานที่ตั้งไว้ [ Default Colors ]
D
เรียกใช้เครื่องมือลบภาพ Eraser
E หรือ Shift + E : : : สลับใช้เครื่องมือกลุ่ม Eraser
เรียกใช้เครื่องมือเติมสี Gradient
G หรือ Shift + G : : : สลับใช้เครื่องมือGradient และ Paint Bucket
เรียกใช้เครื่องมือเลื่อนดูภาพ Hard

H

เรียกใช้เครื่องมือเลือกสี Eyedropper

I หรือ Shift + I : : : สลับใช้เครื่องมือ Eyedropper / Sampler / Measure
เรียกใช้เครื่องมือทำสำเนาภาพ Healing Brush / Patch
J หรือ Shift + J : : :
สลับใช้เครื่องมือ Healing Brush และ Patch Tool
เรียกใช้เครื่องมือตัดแบ่งภาพ Slice
K หรือ Shift + K : : : สลับใช้เครื่องมือ Slice และ
Slice Select
เรียกใช้เครื่องมือสร้างการเลือกแบบอิสระ Lasso
L หรือ Shift + L : : : สลับใช้เครื่องมือกลุ่ม Lasso
เรียกใช้เครื่องมือการสร้างการเลือกเป็นรูปเรขาคณิต Marpuee
M หรือ Shift + M : : :
สลับใช้เครื่องมือแบบ Rectangle และ Elliptical
เรียกใช้เครื่องมือ
บันทึกหมายเหตุ [ Notes ]

N หรือ Shift + N : : : สลับใช้เครื่องมือ
Notes และ Audio Annotation
เรียกใช้เครื่องมือปรับแสงสีชุด Dodge / Burn / Sponge
O หรือ Shift + O : : : สลับใช้เครื่องมือ Dodge / Burn /Sponge
เรียกใช้เครื่องมือสร้างเส้น Path แบบ Pen
P หรือ Shift + P :: : สลับใช้เครื่องมือ Pen และ Freeform Pen
สลับการทำงานระหว่างโหมด Standard และ Quick Mask เพื่อป้องกันภาพจากการปรับแต่ง
Q
เรียกใช้เครื่องมือปรับความคมชัดชุด Blur / Sharpen / Smudge
R หรือ Shift + R :
: : สลับใช้เครื่องมือ Blur / Sharpen / Smudge
เรียกใช้เครื่องทำสำเนา
ภาพ Cone Stamp

S หรือ Shift + S : : : สลับใช้เครื่องมือ Clone และ
Pattern Stamp
เรียกใช้เครื่องมือพิมพ์ตัวอักษร

TypeT

เรียกใช้
เครื่องมือสร้างรูปทรงเรขาคณิต Shape

U หรือ Shift + U : : : สลับใช้เครื่องมือ Shape และ Line
เรียกใช้เครื่องมือ Move
V

credit::bloggang.com

 
พฤษภาคม 2561
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
 
 
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.81.0.22
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,007,340
 

แนะแนวศึกษาต่อ

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตาสว่าง โรงเรียนในฝัน  

โครงการโรงเรียนในฝัน

ข้อมูลโรงเรียนในฝัน

ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ระบบ E-Leaning

 

 

 
 

 

 


 อัตราแลกเปลี่ยน


 
โรงเรียนสหธาตุศึกษา
ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
Tel : 045-846090,045-846091  Fax : 045-846091