.

โรงเรียนสหธาตุศึกษา 131 หมู่ 3 บ้านธาตุกลาง  ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150

Tel. 045 - 429431 : Fax 045 - 429432

 
 
นายเสกสรรค์ ยุภาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสหธาตุศึกษา
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 

 

 

  หน้าหลัก    ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 


นายเสกสรรค์ ยุภาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหธาตุศึกษา


นายจิโรจ คำแฝง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายวุฒิไกร กิ่งแก้ว
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป


นางอำพร กิ่งแก้ว
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน


นายจักรี บุญประสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล


นางสาวนุขจรีย์ ต้องสู้
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ


นายรณชัย กลั่นความดี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอัญชลี รักษาศรี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางศุภาวีร์ ศรีโท
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาววนัณรัตน์ ศรีด้วง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวธิดา หาริตะวัน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาววชิราภรณ์ สมโภชพงษ์
ครูชำนาญการ


นายอภิสิทธิ์ เชิดชู
ครูชำนาญการ


นางสาวโสภา วิไลวรรณ
ครูชำนาญการ


นางสาวพิชญนาฏ ดีการกล
ครูอัตรจ้าง ครูภาษาจีน


นางสาวขวัญชนก สุ่มมาตย์
พนักงานราชการ


นางสาวโชติกาญจน์ ใสแสง
ครูธุรการ


นายพัทธดนย์ สมบุตร
ครูอัตราจ้าง


นายอธิศ สูงโคตร
ครูอัตราจ้าง


นาสาวหทัยภัทร วันเพ็ญ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


นางสาวณัฐกาญจน์ สมบัติ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


นางสมใจ บุญอุ้ม
แม่บ้าน


นายสมร ผูกพันธ์
นักการภารโรง
 
กรกฎาคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
 
 

 
 
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 44.201.94.72
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,513,890
 

แนะแนวศึกษาต่อ

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตาสว่าง โรงเรียนในฝัน  

โครงการโรงเรียนในฝัน

ข้อมูลโรงเรียนในฝัน

ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ระบบ E-Leaning

 

 

 

 
 
 
โรงเรียนสหธาตุศึกษา
131 หมู่ 3 ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
Tel : 045 - 429431  Fax : 045 - 429432