.

โรงเรียนสหธาตุศึกษา 131 หมู่ 3 บ้านธาตุกลาง  ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150

Tel. 045 - 429431 : Fax 045 - 429432

 
 
นายจิโรจ คำแฝง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 

 

 

  หน้าหลัก    ทำเนียบบุคลากร 
ทำเนียบบุคลากร
 


นายจิโรจ คำแฝง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสหธาตุศึกษา


นายวุฒิไกร กิ่งแก้ว
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป


นางอำพร กิ่งแก้ว
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน


นายจักรี บุญประสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล


นางสาวนุขจรีย์ ต้องสู้
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ


นายรณชัย กลั่นความดี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอัญชลี รักษาศรี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางศุภาวีร์ ศรีโท
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาววนัณรัตน์ ศรีด้วง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวธิดา หาริตะวัน
ครูชำนาญการพิเศษ


นายอภิสิทธิ์ เชิดชู
ครูชำนาญการ


นางสาวโสภา วิไลวรรณ
ครู


นางสาวพิชญนาฏ ดีการกล
ครูอัตรจ้าง ครูภาษาจีน


นางสาวโชติกาญจน์ ใสแสง
ครูธุรการ


นายพัทธดนย์ สมบุตร
ครูอัตราจ้าง


นายอธิศ สูงโคตร
ครูอัตราจ้าง


นายศิรสิทธิ์ พิศคำ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


นางสมใจ บุญอุ้ม
แม่บ้าน


นายสมร ผูกพันธ์
นักการภารโรง
 
ธันวาคม 2565
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 5 ธันวาคม 2565
 
 

 
 
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.210.85.190
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,593,996
 

แนะแนวศึกษาต่อ

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตาสว่าง โรงเรียนในฝัน  

โครงการโรงเรียนในฝัน

ข้อมูลโรงเรียนในฝัน

ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ระบบ E-Leaning

 

 

 

 
 
 
โรงเรียนสหธาตุศึกษา
131 หมู่ 3 ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
Tel : 045 - 429431  Fax : 045 - 429432