.

โรงเรียนสหธาตุศึกษา 131 หมู่ 3 บ้านธาตุกลาง  ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150

Tel. 045 - 429431 : Fax 045 - 429432

 
 
นายจิโรจ คำแฝง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 

 

 

  หน้าหลัก    ������������������������������������������ 
������������������������������������������
 


นายจิโรจ คำแฝง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสหธาตุศึกษา


นายวุฒิไกร กิ่งแก้ว
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป


นางอำพร กิ่งแก้ว
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน


นางสาวนุขจรีย์ ต้องสู้
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ


นายรณชัย กลั่นความดี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอัญชลี รักษาศรี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางศุภาวีร์ ศรีโท
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวธิดา หาริตะวัน
ครูชำนาญการพิเศษ


นายอภิสิทธิ์ เชิดชู
ครูชำนาญการ


นางสาวโสภา วิไลวรรณ
ครู


นางสาวพิชญนาฏ ดีการกล
ครูอัตรจ้าง ครูภาษาจีน


นางสาวโชติกาญจน์ ใสแสง
ครูธุรการ


นายพัทธดนย์ สมบุตร
ครูอัตราจ้าง


นายอธิศ สูงโคตร
ครูอัตราจ้าง


นายศิรสิทธิ์ พิศคำ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


นายสมร ผูกพันธ์
นักการภารโรง
 
พฤษภาคม 2566
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 29 พฤษภาคม 2566
 
 

 
 
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.232.31.255
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,627,202
 

แนะแนวศึกษาต่อ

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตาสว่าง โรงเรียนในฝัน  

โครงการโรงเรียนในฝัน

ข้อมูลโรงเรียนในฝัน

ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ระบบ E-Leaning

 

 

 

 
 
 
โรงเรียนสหธาตุศึกษา
131 หมู่ 3 ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
Tel : 045 - 429431  Fax : 045 - 429432